Chiến Lược Marketing

Công ty chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng đầu thế giới. Cùng với sự phát triển của dịch vụ hàng hóa, chúng tôi đẩy mạnh các thị trường vận chuyển trọng điểm như:

 Mỹ (Hoa Kỳ).

 Các quốc gia Châu Âu (Euro).

 Canada.

 Ấn Độ.

 Châu Đại Dương (Australia).

 Các quốc gia Khu vực Châu Á và Đông Nam Á.